Programowanie

Java BigDecimal

The identifier of the selected item(s) in the Table [Vaadin]

Ten wpis jest 1 z 8 z cyklu Programowanie

event.getProperty().getValue() returns the identifier of the selected item(s) in the Table (or whatever component the listener is attached to). If the table is in multi-select mode, a Collection (in practice a Set) is returned.

This means that in order to access the values of the columns in the selected row you can do the following:

Object itemId = event.getProperty().getValue();
if (itemId != null) {
  Item selectedItem = myTable.getItem(itemId);
  System.out.println(selectedItem.getItemProperty("column1").getValue());
}

https://vaadin.com/forum#!/thread/310016/313041

Hibernate

Ten wpis jest 2 z 8 z cyklu Programowanie

Hibernate - framework do realizacji warstwy dostępu do danych (ang. persistance layer).Zapewnia on przede wszystkim translację danych pomiędzy relacyjną bazą danych a światem obiektowym (ang.O/R mapping). Opiera się na wykorzystaniu opisu struktury danych za pomocą języka XML, dzięki czemu można „rzutować” obiekty, stosowane w obiektowych językach programowania, takich jak Javabezpośrednio na istniejące tabele bazy danych. Dodatkowo Hibernate zwiększa wydajność operacji na bazie danych dzięki buforowaniu i minimalizacji liczby przesyłanych zapytań.

http://itzone.com.pl/articles/java/hibernate.php

http://courses.coreservlets.com/Course-Materials/hibernate.html

http://viralpatel.net/blogs/spring3-mvc-hibernate-maven-tutorial-eclipse-example/

Java Generics

Nauka programowania w Java – wideotutoriale

What is difference between equals() and == ?

Modifiers-Elements Matrix in Java

Ten wpis jest 6 z 8 z cyklu Programowanie
Modifiers-Elements Matrix in Java
element Data field Method Constructor Class Interface
modifier top level
(outer)
nested
(inner)
top level
(outer)
nested
(inner)
abstract no yes no yes yes yes yes
final yes yes no yes yes no no
native no yes no no no no no
private yes yes yes no yes no yes
protected yes yes yes no yes no yes
public yes yes yes yes yes yes yes
static yes yes no no yes no yes
synchronized no yes no no no no no
transient yes no no no no no no
volatile yes no no no no no no
strictfp no yes no yes yes yes yes

Źródło: http://bmanolov.free.fr/javamodifiers.php

Jak odczytać w PHP dane z pliku Excela?

A OneToMany relationship in Java

Ten wpis jest 8 z 8 z cyklu Programowanie

http://docs.oracle.com/javaee/6/api/javax/persistence/OneToMany.html

http://en.wikibooks.org/wiki/Java_Persistence/OneToMany

Do czego służy phpMyAdmin?

Ten wpis jest 4 z 4 z cyklu Systemy zarządzania bazami danych

PhpMyAdmin to narzędzie służące do łatwego zarządzania bazą danych MySQL, napisane w języku PHP.

PhpMyAdmin posiada:

 • Intuicyjny interfejs webowy
 • Wsparcie dla większości funkcji MySQL
 • Import danych z pliku CSV i SQL
 • Eksport danych do różnych formatów: CSV, SQL, XML, PDF, ISO / IEC 26300 – OpenDocument Text i arkusz kalkulacyjnego, Word, Excel, lateks i innych
 • Administrowanie wieloma serwerami
 • Tworzenie graficznej układu bazy danych w PDF
 • Tworzenie złożonych kwerend za pomocą Query-by-example (QBE)
 • Wyszukiwanie globalne w bazie danych lub fragmentu
 • Przekształcenie przechowywanych danych do dowolnego formatu poprzezużycie zestawu predefiniowanych funkcji, takich jak wyświetlanie dane BLOB jako obraz lub link do pobrania

 

Incoming search terms:

 • 8 do czego służy aplikacja webowa phpmyadmin
 • Do czego służy aplikacja webowa PhpMyAdmin
 • phpmyadmin do czego